ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าของเว็บโฮสติ้งเมื่อมีปัญหา

สวัสดีครับทุกท่าน หลายครั้งนะครับที่ลูกค้าอย่างเราๆท่านประสบปัญหาเว็บโฮสติ้งล่มหรือถูกโจมตีด้่วยการระดมยิง packet ping จำนวนมหาศาลเข้าสู่โฮสติ้งของเราครับ เจ้าของโฮสติ้งหลายเจ้ามักจะมีช่องทางให้ผู้ใช้งานได้ติดต่อเข้ามาหาตนได้เมื่อเกิดปัญหา หนึ่งในช่องทางการประกาศวิธีติดต่อนั้นก็คือการโพสเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ Live chat ไว้ที่เว็บของเจ้าของโฮสติ้ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อเว็บของลูกค้ามีปัญหา เว็บของผู้ให้บริการก็มักจะล่มหรือมีปัญหาเช่นกัน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าเว็บของลูกและเว็บของเจ้าของโฮสติ้งนั้นมีที่ตั้งอยู่บนโฮสเดียวกัน เมื่อโฮสติ้งมีปัญหาหรือเกิดการล่มก็ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ในโฮสติ้งเหล่านั้นใช้งานไม่ได้ไปด้วยครับ

contact us

contact us

ลูกค้ามักประสบปัญหาว่าเมื่อเว็บไซต์ของตนเองล่มหรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ลูกค้าก็จะเข้าไปที่เว็บของเจ้าของโฮสติ้งเพื่อหาช่องทางในการติดต่อกับเจ้าของโฮสติ้งให้เข้าแก้ไขปัญหาให้ตน แต่แล้วลูกค้าก็ไม่สามารถเข้าเว็บของเจ้าของโฮสติ้งได้ เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฮสติ้งนั้นลูกค้าก็ไม่ได้บันทึกเก็บไว้ทำให้เกิดปัญหาว่าไม่สามารถแจ้งให้เจ้าของโฮสเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงที่ สำหรับหนทางในการแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดย ให้ลูกค้าบันทึกเบอร์โทรศัพท์รวมถึงช่องทางต่างๆที่สามารถติดต่อกับเจ้าของโฮสติ้งได้

ด้านเจ้าของเว็บโฮสติ้งนั้นอาจแก้ปัญหานี้ได้โดยจัดทำกลุ่มเฉพาะในเว็บสังคมออนไลน์ไว้ติดต่อกับลูกค้า เช่น facebook.com twitter.com หรือ line chat whatsapp เป็นต้น ซึ่งการที่มีช่องทางที่หลากหลายให้ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าของโฮสติ้ังได้นั้นจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเว็บโฮสติ้งเกิดการล่มหรือมีปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

สุดท้ายนี้การดูแลและบริการหลังการขายนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยต่อการตัดสินใจเลือกเช่าโฮสติ้งจากเจ้าเดิมต่อ จึงอยากให้ผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดช่องทางการติดต่อกับลูกค้าของท่านครับ